– Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng (Chuyên môn) Phó Hiệu trưởng (Cơ sở vật chất)
Thầy Nguyễn Văn Nhì Thầy Trần Ngọc Thanh Thầy Đặng Văn Tiền

– Công đoàn:

Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ Tịch Công đoàn
Thầy Lê Văn Tuấn Thầy Dương Văn Thật

– Tổ Toán – Tin (12): Thầy Nguyễn Phú Mỹ (Tổ trưởng), Thầy Nguyễn Phúc Hậu (Tổ phó), Thầy Châu Công Cường, Thầy Nguyễn Văn Hạo, Thầy Đặng Xuân Huy, Thầy Lê Hồng Trung, Cô Nguyễn Thị Minh Trang, Cô Bùi Thị Thắm, Cô Nguyễn Trúc Giang, Cô Nguyễn Kim Vẹn, Cô Đặng Thị Lan Thanh, Thầy Nguyễn Anh Duy.

– Tổ Văn (9) : Thầy Ngô Tấn Dũng (Tổ trưởng), Thầy Võ Phú Hậu (Tổ phó), Thầy Nguyễn Văn Tường, Cô Nguyễn Đình Thị Mỹ Ngân, Cô Võ Thị Hiền, Cô Nguyễn Thị Kim Phú, Thầy Nguyễn Hồng Phần, Cô Lê Tường Thụy, Thầy Phùng Văn Lành.

– Tổ Tiếng Anh (7): Cô Nguyễn Thị Kim Dung (Tổ trưởng), Cô Nguyễn Thị Thy Linh (Tổ phó), Cô Nguyễn Thúy Tiên, Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, Cô Nguyễn Ngọc Giàu, Cô Văn Thị Quỳnh Trang, Cô Trần Thị Yến Nhung.

Tổ Lý – Hóa – Kỹ Thuật (6): Thầy Dương Văn Thật (Tổ trưởng), Cô Nguyễn Thị Thu Liễu, Cô Phạm Thị Ngọc Hiền, Cô Võ Thị Diễm Thúy, Cố Lại Anh Đào, Thầy Nguyễn Minh Hiện.

– Tổ Sử – Địa – GDCD (7): Thầy Tống Thanh Hoàng (Tổ trưởng), Thầy Lê Thạch Sang, Cô Hồ Ngọc Mỹ, Cô Nguyễn Ngọc Phượng, Cô Châu Thị Út Chín, Cô Nguyễn Thị Gia, Cô Nguyễn Thị Bỉ, Cô Trương Thị Mộng Điệp.

– Tổ Sinh – Công Nghệ (5): Cô Phạm Ngọc Mỹ Hà (Tổ trưởng), Cô Lâm Thị Thu Hà, Cô Lâm Thị Khéo, Cô Trần Thị Hằng Nga, Cô Châu Thụy Huyền Trang.

– Tổ Năng Khiếu (9): Cô Hồ Thị Kim Nguyên (Tô trưởng), Thầy Nguyễn Minh Tấn (Tổ phó), Cô Nguyễn Yến Nga, Cô Phạm Thụy Hoàng Oanh (Tổng phụ trách), Thầy Huỳnh Văn Phúc, Thầy Lê Văn Tuấn, Thầy Trần Quang Thái, Thầy Dương Huy Thanh, Cô Võ Thị Trúc Ly.

– Tổ Văn Phòng (8): Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân (Tổ trưởng – Thư viện), Cô Trần Thị Bích Phượng (Kế Toán), Cô Nguyễn Thị Đào (Văn thư), Cô Đặng Thị Bích Liễu (Thiết bị), Nguyễn Khoa Nam (Bảo vệ), Nguyễn Thanh Tân (Bảo vệ), Nguyễn Thị Thanh Diễm (Phục vụ), Trương Hoàng Phong (Y Tế).