Trường THCS Tân Mỹ  đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

Năm học 2019-2020 trường có 28 lớp: khối 6 (7 lớp), khối 7 (8 lớp), khối 8 (7 lớp), khối 9 (6 lớp) với 1099 học sinh.